Dossier

 

 

Het dossier bevat de gegevens die betrekking hebben op u als client en die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het gaat bijvoorbeeld een verslag van de intake, het behandelplan en aantekeningen van gesprekken. Maar ook verwijsbrieven, ontslagbrieven, overdrachtformulieren en onderzoeksresultaten maken deel uit van het dossier. Dit dossier is opgeslagen in een computersysteem. Dit maakt een optimale overdracht van informatie mogelijk wat van essentieel belang is voor een goede hulpverlening. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw dossiergegevens, dit in overeenstemming met de eisen als in verschillende wetten vastgelegd. Alleen u en de rechtstreeks betrokken hulpverlener(s) hebben toegang tot het dossier. Wanneer anderen het dossier willen inzien mag dat alleen met schriftelijke toestemming van u of uw wettelijk vertegenwoordiger. 

Uw dossier is en blijft eigendom van Psychologenpraktijk Steyl. U mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie wordt uw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dit in strijd is met de wet.