Visie

De basishouding van de therapeuten is cliëntgericht en persoonsgericht. Niet uw klacht maar u als persoon vormt het uitgangspunt voor de behandeling. Wij onderzoeken met u hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachtingen, op dit moment klachten heeft en welke betekenis deze hebben.

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij therapie. Belangrijker dan de aard van uw klacht is dat u bereid bent en in zekere zin behoefte voelt om bij uzelf stil te staan. Er is meestal een aanleiding die u doet besluiten om iets aan uw klachten te gaan doen.

Binnen deze grondhouding worden waar nodig uiteraard methoden en technieken uit andere therapiestromingen toegepast.